Tipy na lepší užívateľský komfort progresívnych (multifokálnych) okuliarových šošoviek

Tipy na lepší užívateľský komfort progresívnych (multifokálnych) okuliarových šošoviek

Každý si môže zvyknúť na perfektne prispôsobené progresívne (multifokálne) šošovky. Majú tri neviditeľné optické zóny, ktoré prechádzajú z jednej do ďalšej tak, aby jediná šošovka umožňovala ostré videnie do blízka a aj do diaľky. Progresívne šošovky sú príkladom vyspelej optickej technológie. Prispôsobujú sa individuálnym potrebám užívateľa a zaručujú veľkú spokojnosť. Niekedy je však potrebné podstúpiť malé cvičenie, aby si ľudia zvykli na používanie progresívnych šošoviek

Progresívne šošovky sú určite najlepším riešením pre udržanie perfektného videnia na všetky vzdialenosti. V záujme dosiahnutia maximálnej spokojnosti z okuliarov s progresívnymi šošovkami by ich používatelia mali poznať niekoľko skutočností.

Základnou požiadavkou je konzultácia s profesionálnym optikom.

Prvoradou prioritou je osobná konzultácia s profesionálnym optikom. Každý z nás je jedinečnou osobnosťou a naše zrakové problémy sú taktiež jedinečné. Dobrý profesionálny optik určite porozumie vašim individuálnym potrebám. Bude sa vás pýtať napríklad na vaše zamestnanie a koníčky, aby si vytvoril predstavu o vašich zrakových návykoch. Dôležité je taktiež držanie a tvar hlavy.

Precízne meranie zraku hrá zvlášť dôležitú úlohu pri perfektnom vyhotovení progresívnych šošoviek. Nielen že uskutočňuje meranie každého oka zvlášť, ale taktiež sa testuje binokulárne videnie, aby sa určila nevyhnutná refrakčná výkonnosť. Len týmto spôsobom sa môže určovať priemerná výkonnosť nablízko a do diaľky.

Taktiež precízne centračné merania sú nevyhnutné. Stred zreničky musí byť v súlade so stredom okuliarovej šošovky, aby šošovka správne plnila svoju funkciu. V prípade sofistikovaných progresívnych šošoviek sa vyžadujú doplňujúce merania.

Začínajúci používatelia progresívnych šošoviek potrebujú čas k tomu, aby si na nové okuliare zvykli, avšak nie je dôvod na obavy.

Len veľmi málo ľudí sa nemôže adaptovať na moderné multifokálne šošovky. Technológie sa neustále vyvíjajú. Oko a mozog sa musia naučiť prispôsobiť rozdielnym refrakčným účinkom progresívnych šošoviek. Tu je príklad: Pokiaľ bude nositeľ multifokálnych okuliarov kráčať hore po schodoch a bude sa pozerať cez spodnú zónu progresívnych šošoviek. Avšak táto časť šošovky je určená na čítaciu vzdialenosť, čo je približne 40 cm. Schody sú však vo väčšej vzdialenosti, takže budú trochu mimo zorného poľa. Dobrá správa: zrak je vysoko zložitý systém, ale je veľmi adaptabilný. V krátkej dobe sa dokáže adaptovať na nové podmienky. Pri stúpaní po schodoch používateľ jednoducho skloní hlavu mierne smerom dolu, aby videl schody cez časť šošovky, ktorá je určená na videnie na stredné vzdialenosti alebo do diaľky.

Na čo si možno budete musieť zvyknúť pri nosení progresívnych šošoviek?

  • Isté zastrenie a rozmazanie na okrajoch šošoviek.
  • Viac pohybu hlavy, najmä v prípade vzdialenosti nablízko, pretože zorné pole pre videnie nablízko sa nachádza len na spodnej časti šošoviek.
  • Predovšetkým si musíte zvyknúť na jednotlivé oblasti videnia a ich umiestnenie na okuliaroch: v spodnej zóne vidíte jasne len na krátke rozsahy. Pokiaľ sa budete pozerať do diaľky, využijete vrchnú zónu šošoviek, inak to, na čo sa budete pozerať, bude rozmazané. Tieto záležitosti súvisia s prispôsobivosťou a sú normálne a budú po krátkej dobe slabnúť. Potom si na ne zvyknete natoľko, že budete chcieť mať pocit, ako keby úplne zmizli. V záujme rýchlej adaptácie by ste mali nosiť multifokálne okuliare denne od samotného začiatku a mali by ste ich nosiť celý deň. Mimochodom, môžete si zvyknúť na progresívne šošovky aj keď sa u vás prejavila presbyopia krátko po dovŕšení 40 rokov alebo už niekoľko rokov nosíte bifokálne šošovky. Čím skôr ich však začnete nosiť, tým ľahšie si na ne budete zvykať. Je veľmi nápomocné, keď začnete nosiť progresívne šošovky už v prvom štádiu presbyopie, pretože korekcia vášho videnia nablízko bude mierna. Obdobie prispôsobovania je podstatne jednoduchšie, pretože zmeny optickej mohutnosti v šošovke medzi zornými vzdialenosťami sú ešte pomerne malé.

Pokiaľ stále máte nepríjemný pocit z nových multifokálnych šošoviek po uplynutí aklimatizačného obdobia – dva alebo tri týždne, tak vám profesionálny optik ochotne poskytne ďalšiu pomoc.

Zdroj: www.zeiss.cz