Očný lekár – oftalmológ

Očný lekár – oftalmológ
 • vyšetrenie dioptrických chýb a zrakovej ostrosti, vyšetrenie farbocitu
 • predpis receptu na okuliare, prípadne kontaktné šošovky
 • aberometria a keratotopografia
 • perimetria (perimetrické vyšetrenie zorného poľa)
 • meranie vnútroočného tlaku s prepočtom na hrúbku rohovky a následné sledovanie na pravidelnej báze ako prevencia
 • biomikroskopia s foto- a videodokumentáciou
 • vyšetrenie očného pozadia
 • optická koherentná tomografia
 • aplikácia individuálnych kontaktných šošoviek pre extrémne dioptrie
 • diagnostika a liečba keratokonu
 • vyšetrenia na vodičský a zbrojný preukaz, preventívne prehliadky
 • konzultácia a odporúčania lekára